Friday, July 4, 2014

Göta Kanal sommaren 2014

Under somrarna i 20 års tid har s/y Henrietta seglat längsmed Höga kusten på svenska sidan. Inspirerad av filmen Göta Kanal eller Vem drog ut proppen? företog vi denna sommar en kanaltur, vilket betyder i praktiken mycket motorköras. Resan gick från Vasa, genom både Göta- och Trollhättekanal ner till Göteborg och tillbaka. Under den cirka månadslånga färden byttes besättning fyra gånger. Här följer ett bildspel från den resan.
Click on the first picture to start the lightbox slideshow with commentary.